За нас

Национални Дистрибутори ЕООД ,

ж.к. Красна поляна 3 част, бл. 31А, вх. Д

 ЕИК 000646284, представлявано от

Ненад Видович в качеството на Управител ,

наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК .

 

 

Върни До Горе